fbpx

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Competence – Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz z siedzibą przy ul. Moniuszki 15/10, 59-100 Polkowice (tel.: 76 307 03 30, email: biuro@competence-szkolenia.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania/zgłoszenia (np. odpowiedzi na pytania lub przestawienie oferty) kierowanego z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub formularza szybkiej na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem obsługi zapytania/zgłoszenia (np. odpowiedzi na pytania, przedstawienia oferty).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom realizującym usługi na zlecenie Competence oraz innym podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie będą/będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.