fbpx
Nasza oferta

Szkolenie: Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym – prowadzenie lekcji online

Czym jest MS Teams?

MS Teams to nowoczesna usługa internetowa, dostępna bezpłatnie dla edukacji w ramach pakietu MS Office 365 Education. MS Teams umożliwia prowadzenie lekcji online w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Dzięki wideokonferencjom i rozmowom na czacie nauczyciel może być w stałym kontakcie z uczniami, a oni między sobą.  Nauczyciele mogą we wspólnej przestrzeni zamieszczać materiały dydaktyczne oraz tworzyć online zadania i testy dla uczniów. Za pośrednictwem usługi mogą je również oceniać i wysyłać opisowe informacje zwrotne. Mogą tworzyć wirtualne klasy i rozmawiać z innymi nauczycielami w wirtualnym pokoju nauczycielskim. System w łatwy sposób porządkuje proces nauczania online.

Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym
 • Czas trwania szkolenia4h dyd. – szkolenie wprowadzające (szkolenie przygotowuje do obsługi funkcji programu niezbędnych do prowadzenia lekcji online, prowadzenia rad pedagogicznych i komunikacji z uczniami)
  8h dyd. – szkolenie pełne (szkolenie zawiera treści szkolenia wprowadzającego oraz przygotowuje do obsługi funkcji programu niezbędnych do tworzenia testów, zadań, materiałów dydaktycznych, pracy z notesem zajęć).
 • Przećwiczenie najważniejszych funkcjonalności pod okiem trenera80% czasu szkolenia to ćwiczenia praktyczne – zadania do wykonania
 • Praktyczne wskazówki i rozwiązania do wykorzystania podczas nauczania online

Po szkoleniu z MS Teams nauczyciele będą mogli w swobodny sposób prowadzić lekcje online i komunikować się z uczniami za pośrednictwem czatów, wideokonferencji i rozmów. Nauczą się także udostępniać uczniom materiały dydaktyczne, które wreszcie będą gromadzone w jednym miejscu. Dodatkowym atutem MS Teams dla edukacji jest wzbogacenie platformy o opcję tworzenia zadań oraz ich oceny. Opanowanie wszystkich funkcji Microsoft Teams na szkoleniu pozwoli nauczycielom prowadzić lekcje zdalne w formie interaktywnej, przydzielać uczniom zadania, tworzyć ankiety i testy online, a także zarządzać pracą w grupach.
MS Teams sprzyja jednak nie tylko zdalnemu nauczaniu, ale także wspomnianej już komunikacji. Nauczyciele mają możliwość kontaktowania się zarówno z uczniami, jak i z ich rodzicami, którzy dzięki platformie mogą stale monitorować postępy w nauce swoich dzieci oraz nadzorować wykonywane przez nich prace domowe. Ciekawą opcją jest również możliwość tworzenia zespołów dla nauczycielskich społeczności oraz prowadzenie rady pedagogicznej online.

Dzięki zaawansowanej znajomości programu MS Teams, które umożliwia szkolenie realizowane przez firmę Competence, nauczanie oraz sprawy organizacyjne mogą całkowicie przenieść się do internetu.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu z MS Teams

Znajomość platformy MS Teams ułatwi nauczycielom prowadzenie lekcji zdalnych i sprawi, że staną się one równie efektywne co te prowadzone w sposób tradycyjny. Szkolenie online pomoże nauczycielom w pełni wykorzystać potencjał MS Teams w edukacji, a samo nauczanie stanie się proste i co ważne – systematyczne.

Co ponadto?

 • Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mieli możliwość założenia własnych zespołów roboczych i komunikowania się przez nie za pośrednictwem czatu, rozmów i wideokonferencji.
 • Poza ogólnym umieszczaniem plików i materiałów dydaktycznych, nauczyciel będzie mógł skonfigurować notes zajęć w celu otwarcia kolejnego miejsca do ich udostępniania. W notesie każdy uczeń otrzyma własny obszar służący do sporządzania notatek, odnośników itp.
 • Proces przydzielania i oceniania zadań stanie się przejrzysty. Dzięki MS Teams nauczyciele mają możliwość przeglądania prac uczniów, oceniania i przesyłania uczniom informacji zwrotnej wraz z komentarzami.
 • Użytkownicy będą mogli publikować wiadomości i pliki za pomocą dowolnego urządzenia oraz korzystać z (wideo)czatu i telekonferencji.
 • Nauczyciele dowiedzą się, jak nagrywać lekcje online i odtwarzać je w trybie offline, by zacząć współpracę z uczniami, którzy mają problem z dostępem do internetu.
 • Nauczyciel nauczy się zarządzać klasą, poprzez kontrolowanie treści, jakie są publikowane przez uczniów i ewentualne wyciszanie rozmówców w trakcie konferencji, gdy ci będą zachowywać się niewłaściwie.
 • Nauczyciel otrzyma możliwość planowania w kalendarzu aplikacji MS Teams spotkań online dla całej klasy oraz dla wybranych grup i zespołów projektowych.
 • W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, nauczyciel będzie mógł monitorować i dokumentować aktywność swoją i uczniów, m.in. poprzez nagrywanie i archiwizowanie lekcji online oraz ich analizę.
 • Aplikacja MS Teams daje również możliwość tworzenia różnych ankiet i testów, które mogą być pomocne w sprawdzeniu nabytej przez uczniów wiedzy. Stanowią również urozmaicenie w sposobie nauczania online.

Szkolenie z Microsoft Teams pozwoli nauczycielom prowadzić lekcje online zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa. Nauczanie zdalne z MS Teams skutecznie zastąpi to tradycyjne i umożliwi realizowanie podstawy programowej. Dodatkowo, szkolenie online z narzędzi Office 365 dla edukacji może być dofinansowane ze środków KFS, co oznacza, że każdy nauczyciel może dowiedzieć się, jak prowadzić lekcje za pomocą Microsoft Teams zupełnie za darmo.

Szybka wycena

Wypełnij prosty formularz, a my w ciągu 24 h dokonamy wyceny szkolenia.