fbpx
Nasza oferta

MS Forms – tworzenie testów i sprawdzianów oraz ankiet online

Czym jest MS Forms?

Program Microsoft Forms, dostępny bezpłatnie dla edukacji w ramach pakietu MS Office 365 Education, umożliwia nauczycielom szybkie tworzenie ankiet, testów, sprawdzianów oraz różnego typu formularzy online.

Microsoft Forms daje nauczycielom możliwość przygotowanie i udostępnianie ankiet, quizów i testów, których wyniki można natychmiast podejrzeć w formie graficznej lub pobrać w postaci pliku Excel. Nauczyciel może wysyła zaproszenia uczniom do wzięcia udziału w utworzonym quizie bądź ankiecie za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, nawet na urządzeniu mobilnym. Korzystając z programu dydaktycy mogą usprawni
procesy oceniania uczniów i zbierania opinii. Program można także wykorzystać do diagnozy i badania potrzeb doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli, a także przy ewaluacji wewnątrzszkolnej – umożliwia bowiem gromadzenie danych i informacji od uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

  • Czas trwania szkolenia4h dydaktyczne
  • Przećwiczenie najważniejszych funkcjonalności pod okiem trenera80% czasu szkolenia to ćwiczenia praktyczne – zadania do wykonania
  • Praktyczne wskazówki i rozwiązania do wykorzystania podczas nauczania onlineProgram MS Forms umożliwi nauczycielom: Weryfikację wiedzy uczniów poprzez automatycznie sprawdzane testy online, których wyniki są dostępne w czasie rzeczywistym. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wyników poszczególnych uczniów oraz wystawienie ocen uczniom w sposób szybki i nowoczesny. Sprawne zebranie opinii uczniów lub ich rodziców poprzez badania ankietowe, w których mogą wziąć udział za pośrednictwem dowolnego urządzania, w tym mobilnego. Urozmaicenie i uzupełnienie lekcji powtórzeniowych o testy i sprawdziany online. Dokonanie ewaluacji wewnętrznej za pomocą ankiet online, ułatwiających sprawne zebranie danych oraz ich interpretację. Przygotowanie quizów, które zwiększą motywację uczniów do osiągnięcia wysokich wyników oraz nauczą ich zdrowej rywalizacji.

MS Form jest prostym w obsłudze i przyjaznym narzędziem, a dodatkowym jego atutem jest to, że wyniki wszystkich stworzonych testów i formularzy nauczyciel może eksportować do arkusza Excel, umożliwiającego szybką i łatwą analizę. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się tworzyć quizy, testy i ankiety umożliwiające m.in. ocenianie uczniów i zbieranie opinii od rodziców.

Nauczyciele dowiedzą się także jak stosować rozgałęzienia w testach, tym samym zapewniając uczniom możliwość natychmiastowego przećwiczenia umiejętności lub zweryfikowania wiedzy poprzez dodatkowe pytania i zadania. Rozgałęzienie daje nauczycielom wgląd w zagadnienia, z przyswojeniem których mają problemy poszczególni uczniowie i ułatwia ocenianie kształtujące.

Dodatkowo, nauczyciele dowiedzą się jak przeglądać przychodzące wyniki i dokonywać oceny uczniów za pomocą wbudowanych funkcji analizy. Dzięki szkoleniu opanują korzystanie z funkcji udostępniania wersji roboczej testów innym nauczycielom, dzięki czemu będą mogli tworzyć je także we współpracy z pozostałymi dydaktykami.

Lekcje online wzbogacone o narzędzia MS Forms pozwolą nauczycielom skutecznie weryfikować wiedzę uczniów. Nauczanie zdalne powinno w każdym aspekcie przypominać to tradycyjne, a dzięki Microsoft Forms i tworzeniu testów jest to możliwe. Tak jak inne szkolenia dla nauczycieli, tak i to może być dofinansowane z KFS. Nauczyciele, którym zależy, aby edukacja online była skuteczna, powinni zdecydować się na sprawdzone programy z pakietu Office 365 dla szkół. MS Forms i inne narzędzia są gwarancją bezpiecznych i efektywnych lekcji zdalnych. Microsoft zapewnia też, że są zgodne z RODO.

Szybka wycena

Wypełnij prosty formularz, a my w ciągu 24 h dokonamy wyceny szkolenia.