fbpx

Zobacz jakie szkolenia możemy dla Ciebie zrealizować:

Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym

Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym – prowadzenie lekcji online

 • 4-8 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę

OneNote Class Notebook – tworzenie i udostępnianie cyfrowych materiałów dydaktycznych

 • 8-16 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę

MS Forms – tworzenie testów i sprawdzianów oraz ankiet online

 • 4 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę
Nowoczesne narzędzia do prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym oraz tworzenia zadań i sprawdzianów umożliwiających zdalne ocenianie uczniów

Pakiet 1 narzędzi Office 365: Nowoczesne narzędzia do prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym oraz tworzenia zadań i sprawdzianów umożliwiających zdalne ocenianie uczniów

 • 24-32 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej

Pakiet 2 narzędzi Office 365: Nowoczesne narzędzia do tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych do nauczania zdalnego

 • 16-24 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej
Nowoczesne narzędzia do komunikacji, organizacji, planowania pracy zespołowej i udostępniania materiałów dydaktycznych oraz prac uczniowskich

Pakiet 3 narzędzi Office 365: Nowoczesne narzędzia do komunikacji, organizacji, planowania pracy zespołowej i udostępniania materiałów dydaktycznych oraz prac uczniowskich

 • 16-24 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej
Tworzenie online lekcji na platformie Moodle

Tworzenie online lekcji na platformie Moodle – poziom podstawowy

 • 16 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej
genial.ly – genialne narzędzie do tworzenia interaktywnego materiału do lekcji

genial.ly – genialne narzędzie do tworzenia interaktywnego materiału do lekcji

 • 6 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej
Kahoot, Quizziz, Learning Apps, Wordwall – narzędzia do tworzenia interaktywnych zadań i quizów

Kahoot, Quizziz, Learning Apps, Wordwall – narzędzia do tworzenia interaktywnych zadań i quizów

 • 6 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej