fbpx

SZKOLENIE Z MS TEAMS DLA EDUKACJI

Nauczymy każdego nauczyciela prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem MS Teams dla Edukacji

BEZPŁATNA POMOC WE WDROŻENIU

Pomożemy skutecznie wdrożyć nauczanie zdalne w placówce oświatowej i usprawnić proces komunikacji z nauczycielami za pośrednictwem MS Teams

MONITORING I KONTROLA ZDALNEGO NAUCZANIA

Pokażemy Ci, jakie możliwości monitorowania i kontroli zdalnego nauczania ma MS Teams

Jak uczyć zdalnie? Jak prowadzić lekcje online w usłudze MS Teams? Jak przeprowadzić radę pedagogiczną? Jak tworzyć interaktywne materiały dydaktyczne i prezentacje multimedialne?

Zdalne nauczanie, lekcje online, czy też e-learning – dzięki najnowszym technologiom proces dydaktyki jest ułatwiony i może się odbywać dzięki komputerom, smartfonom, tabletom i oczywiście Internetu. Nie każdy nauczyciel i wykładowca jest przygotowany do takiej formy nauczania, wielu nie potrafi obsługiwać aplikacji i programów do nauczania zdalnego. Jednocześnie okazuje się, że wysyłanie zadań do wykonania przez e-dziennik lub e-mailem nie jest wystarczające. Rodzicie i uczniowie są zmęczeni ilością zadań domowych do wykonania i materiału do przerobienia. Uczniowie i studenci potrzebują nauczyciela, który przekaże im niezbędną wiedzę i odpowie na wszystkie pytania. Potrzebują systematyczności i stałego kontaktu z nauczycielem, jak ma to miejsce w przypadku nauczania w szkole. Lekcje online w czasie rzeczywistym im to umożliwiają. Dzięki programom takim jak Microsoft Teams, nauczanie online może przypominać to standardowe i przynosić równie zadowalające efekty.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia online z nauczania przez Internet. Chcemy pokazać nauczycielom i wykładowcom, że używanie MS Teams do prowadzenia zajęć czy MS PowerPoint lub genial.ly do tworzenia interaktywnych prezentacji może być łatwe. Dzięki używaniu profesjonalnych narzędzi realizowanie programu nauczania jest możliwe i bezpieczne.

Zobacz jakie szkolenia możemy dla Ciebie zrealizować:

Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym

Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym – prowadzenie lekcji online

 • 4-8 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę

OneNote Class Notebook – tworzenie i udostępnianie cyfrowych materiałów dydaktycznych

 • 8-16 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę

MS Forms – tworzenie testów i sprawdzianów oraz ankiet online

 • 4 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę
Nowoczesne narzędzia do prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym oraz tworzenia zadań i sprawdzianów umożliwiających zdalne ocenianie uczniów

Pakiet 1 narzędzi Office 365: Nowoczesne narzędzia do prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym oraz tworzenia zadań i sprawdzianów umożliwiających zdalne ocenianie uczniów

 • 24-32 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę

Pakiet 2 narzędzi Office 365: Nowoczesne narzędzia do tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych do nauczania zdalnego

 • 16-24 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę
Nowoczesne narzędzia do komunikacji, organizacji, planowania pracy zespołowej i udostępniania materiałów dydaktycznych oraz prac uczniowskich

Pakiet 3 narzędzi Office 365: Nowoczesne narzędzia do komunikacji, organizacji, planowania pracy zespołowej i udostępniania materiałów dydaktycznych oraz prac uczniowskich

 • 16-24 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę
Tworzenie online lekcji na platformie Moodle

Tworzenie online lekcji na platformie Moodle – poziom podstawowy

 • 16 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę
genial.ly – genialne narzędzie do tworzenia interaktywnego materiału do lekcji

genial.ly – genialne narzędzie do tworzenia interaktywnego materiału do lekcji

 • 6 godzin dydaktycznych
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę
Kahoot, Quizziz, Learning Apps, Wordwall – narzędzia do tworzenia interaktywnych zadań i quizów

Kahoot, Quizziz, Learning Apps, Wordwall – narzędzia do tworzenia interaktywnych zadań i quizów

 • 6 godziny dydaktyczne
 • Warsztaty ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wycenę
 • Lekcje online w czasie rzeczywistym z Ms Teams, komunikacja z uczniami za pomocą czatu, audio i wideokonferencji.
 • Rady pedagogiczne za pomocą audio lub wideokonferencji z możliwością głosowania online za pomocą MS Forms.
 • Wirtualne klasy, Zadania i sprawdziany online dla uczniów, Materiały dydaktyczne do zajęć I zadania domowe w jednym miejscu, Wirtualne zeszyty dla uczniów.

Nie wiesz od czego zacząć? Jak wdrożyć nauczanie zdalne? Jakie narzędzie wykorzystać do prowadzenia lekcji online?

Zacznij od zarejestrowania placówki w Office 365 Education i wdrożenia MS Teams dla Edukacji jako bezpiecznego narzędzia do prowadzenia lekcji online, prowadzenia rad pedagogicznych oraz komunikacji z uczniami i nauczycielami. Skorzystaj z naszych szkoleń by nauczyciele mogli w pełni samodzielnie korzystać z narzędzi Office 365 podczas nauczania zdalnego. Przenieść szkołę do chmury – stwórz Wirtualne Klasy, Wirtualny Pokój Nauczycielski i Wirtualne Centrum Zasobów Dydaktycznych dla całej szkoły. Daj uczniom możliwość realizacji zadań online i prowadzenia Wirtualnych Zeszytów.

Zobacz jak inne szkoły od dawna wykorzystują narzędzia Microsoftu – Office 365 Education do efektywniejszego nauczania i komunikacji.

Przeczytaj artykuł

Z jakich powodów warto wybrać właśnie nasze szkolenia?

Wiemy, że jest wiele instytucji szkoleniowych oferujących szkolenia z nauczania zdalnego. Jednakże kilka kwestii wyróżnia nas spośród innych i sprawia, że możesz właśnie nam powierzyć przeszkolenie swoich pracowników.

SZKOLENIA W MAŁYCH GRUPACH DO 12 OSÓB – MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA „ZA RĘKĘ” KAŻDEGO UCZESTNIKA

 • trener tłumaczy, wyjaśnia, pokazuje i prowadzi za „rękę” każdego uczestnika szkolenia
 • każdy uczestnik może przećwiczyć omawianą funkcjonalność i zgłaszać na bieżąco trudności w wykonywanych zadaniach
 • trener może śledzić postęp każdego uczestnika i udzielać mu indywidualnej pomocy

SZKOLENIA PRAKTYCZNE PROWADZONE W CZASIE RZECZYWISTYM - 80% CZASU SZKOLENIA TO ĆWICZENIA

 • trener omawia możliwości narzędzia, pokazuje daną funkcjonalność, krok po kroku tłumaczy co trzeba wykonać, sam wykonuje zadanie, pokazując po kolei każdą czynność poprzez udostępnienie ekranu uczestnikom, następnie prosi uczestników o wykonanie zadania, odpowiada na pytania i wątpliwości, sprawdza i omawia wykonanie zadania przez uczestników
 • w razie potrzeby trener pokazuje ponownie jak wykonać zadanie i prowadzi „za rękę” uczestników, którzy mieli problem z jego wykonaniem

SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW

 • nasi trenerzy używają danego narzędzia w pracy dydaktycznej
 • uczestnicy dostają praktyczne wskazówki i rozwiązania do wykorzystania podczas nauczani
 • trenerzy pokazują przykłady zastosowania danego narzędzia w nauczaniu zdalnym z własnej pracy dydaktycznej
 • trenerzy dzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykam
 • trenerzy wskazują również na problemy, z którymi będą mogli spotkać się uczestnicy szkolenia, wykorzystując określone narzędzia do nauczania zdalnego, pokazują możliwe drogi rozwiązania tych problemów

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA TEMPA PRACY I PROGRAMU SZKOLENIA DO POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI

 • dostosowujemy program i tempo uczenia do poziomu umiejętności uczestników
 • szkolenia mogą być zrealizowane na poziomie podstawowym lub zaawansowanym

GWARANCJA JAKOŚCI I WYSOKIEGO POZIOMU MERYTORYCZNEGO SZKOLENIA

 • w przypadku gdy szkolenie nie spełni Państwa oczekiwań, bezpłatnie powtarzamy szkolenie z tym samym lub innym trenerem zgodnie z Państwa życzeniem

BEZPŁATNE WSPARCIE PO SZKOLENIU

 • w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia każdy uczestnik może zadawać pytania dotyczące danego narzędzia za pomocą usługi MS Teams lub poczty elektronicznej, na które otrzyma odpowiedzi od naszego eksperta

MOŻLIWOŚĆ POWTÓRKI TREŚCI SZKOLENIOWYCH PRZEZ NIELIMITOWANY CZAS OD ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA

 • nagranie ze szkolenia umieszczamy na platformie MS Teams danej placówki lub innym bezpiecznym miejscu w chmurze, do którego dostęp otrzymują wyłącznie uczestnicy danego szkolenia
 • każdy z uczestników może w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca samodzielnie powtórzyć treści szkolenia

BEZPŁATNE DODATKOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO DALSZEJ PRACY Z USŁUGĄ MS TEAMS DLA EDUKACJI

 • każdy uczestnik naszego szkolenia z MS Teams otrzymuje dodatkowe materiały do samodzielnego rozwijania umiejętności pracy z tą usługą na poziomie zaawansowanym

WSPARCIE DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 • bezpłatnie pomagamy dyrektorom i informatykom z placówek oświatowych we wdrożeniu MS Teams w ich placówkach
 • na bieżąco informujemy o kwestiach prawnych związanych z RODO i używaniem narzędzi z obsługi których prowadzimy szkolenia

JEDNA Z NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA RYNKU – STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

 • zapewniamy, że w cenie, którą oferujemy nie znajdziesz takiej jakości w zakresie merytoryki szkolenia, jego organizacji i opieki poszkoleniowej

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA RODZICÓW LUB RABATY

 • 90% naszych klientów trafia do nas z rekomendacji i polecenia
 • chcemy Państwu podziękować za polecenie nas: w zamian za każde polecenie oferujemy 5% rabatu na zamówione u nas szkolenie lub jedno bezpłatne szkolenie dla rodziców i dzieci z obsługi MS Teams (jeżeli polecicie nas Państwo po zakończeniu szkolenia, wystawiamy stosowną korektę do faktury)

Oferujemy dwie formy szkoleń:

Szkolenie online w czasie rzeczywistym

Szkolenia zdalne w czasie rzeczywistym

Szkolenia stacjonarne na sali szkoleniowej

Szkolenie prowadzone przez trenera

5 mln zł

pozyskanego dofinansowania do szkoleń

1300

przeszkolonych osób w 2019

16

projektów szkoleniowych EFS dla nauczycieli

13

lat na rynku

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za 1 z 10 najlepszych projektów EFS
Nagroda za innowacyjne projekty szkoleniowe skierowane

Poznaj opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie z MS Teams organizowane przez p. B. Jaśkiewicz z Competence-Training-Coaching to profesjonalna pomoc nauczycielom, dyrekcji, uczniom i rodzicom w realizacji zadań szkoły na odległość. Otrzymaliśmy jasne informacje. Plan i organizację szkolenia dostosowano do naszych potrzeb i możliwości. Prowadzący szkolenie p. Marcin – to praktyk, który doskonale rozumiał nasze pytania i wątpliwości, krok po kroku prowadził do poznawania kolejnych narzędzi Teamsa. Otrzymaliśmy pomoc w postaci filmików i instrukcji zarówno dla nauczycieli jak i do pracy z uczniami i rodzicami. Bardzo przydatna jest tez propozycja szkolenia dla chętnych Rodziców w zakresie pomocy dziecku w korzystaniu z Teamsa. Organizatorzy i prowadzący niezwykle życzliwi, pomocni, w ciągłym kontakcie. Pani Basia na bieżąco monitoruje i pozyskuje informacje zwrotne oraz dostosowuje materiał szkolenia do potrzeb grupy. Bardzo dziękuję za 2-dniowe szkolenie. Miałam pewność, że moi nauczyciele poznając możliwości Teamsa wkrótce poprowadzą zajęcia on-line z uczniami.

  mgr Barbara Bartoszek
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Nauczyciele określili wiele mocnych stron szkolenia, m.in. komunikatywność, cierpliwość, profesjonalizm i umiejętność przekazywania wiedzy prowadzącego, który na co dzień jest praktykującym nauczycielem pracującym na ww. platformie. Dodatkowym atutem było angażowanie uczestników do wypraktykowania demonstrowanych możliwości Office 365 w części warsztatowej szkolenia. Dobrym wyborem jest podział szkolenia na dwie części z przerwą kilkudniową na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej w pracy z uczniami oraz do pracy zespołowej w gronie nauczycielskim. Firma (…) oprócz przeprowadzenia szkolenia udzieliła wsparcia placówce poprzez pomoc przy wdrożeniu platformy do praktyki szkolnej, zasygnalizowanie problemów, jakie mogą wyniknąć w nauczaniu zdalnym oraz propozycji ich rozwiązań. Na uwagę zasługuje również fakt zorganizowania szkolenia instruktażowego z Teamsa dla rodziców uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Współpracę oceniamy na wysokim poziomie, polecamy innym placówkom. W przyszłości mamy zamiar skorzystać z usług tej firmy.”

  mgr Mariola Król
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach
 • Firma Competence – Training & Coaching z sukcesem przeprowadziła dla nauczycieli naszej szkoły szkolenie „Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym – budowanie interakcji z uczniami online”, wykazując się przy tym dużym profesjonalizmem. Trener prowadzący zajęcia online zaprezentował szeroką wiedzę oraz pokazał nam praktyczne wykorzystanie MS Teams w procesie nauczania zdalnego. Dzięki szkoleniu jesteśmy w stanie samodzielnie wdrożyć je w naszej szkole. Nauczyciele poprzez trening praktycznych umiejętności opanowali sprawne korzystanie z najważniejszych funkcji programu MS Teams. Nasza kadra dydaktyczna nie musi już korzystać z różnych aplikacji, po szkoleniu wszyscy korzystają z jednego, systemowego narzędzia – co ułatwia planowanie zadań, dzielenie pracy i komunikację online z uczniami oraz całym gronem pedagogicznym. Szkolenie oceniam jako bardzo profesjonalne.”

  mgr Patrycja Słota
  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie
 • Nauczyciele przećwiczyli korzystanie z takich funkcji programu jak m.in.: czat, videokonferencja, notes zajęć, kalendarz, zadania i oceny, dzięki czemu aktualnie prowadzą lekcje zdalne w formie interaktywnej, przydzielają uczniom zadania online, tworzą ankiety i testy, a także zarządzają pracą w grupach za pośrednictwem MS Teams. Dodatkowo, dzięki szkoleniu wprowadziliśmy nowe, ujednolicone sposoby komunikacji z uczniami i rodzicami jak i pracy na wspólnych dokumentach w MS Teams, co odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu postępów dzieci w nauce – zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. Profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne pani trener oraz jej umiejętności cierpliwego prezentowania możliwości narzędzia komunikacji MS Teams miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników, co przekłada się na wysoką efektywność zajęć. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!”

  mgr Mariola Karwan
  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

Oto najciekawsze informacje na temat zdalnego nauczania

Jakie obowiązki ciążą na administratorze danych osobowych w przypadku wprowadzenia nowego oprogramowania do zdalnego nauczania?

Przed wprowadzeniem nowego narzędzia Administrator Danych Osobowych powinien przeprowadzić analizę zagrożeń związanych z wdrożeniem nowego narzędzia, w którym będą przetwarzane dane osobowe. Oprócz tego powinien zaktualizować obowiązujące klauzule informacyjne, jeżeli zmianie uległy informacje przekazane na mocy art. 13 ust. 1 i 2  RODO. Jeżeli szkoła/uczelnia nie korzystała z narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych lub zakupiła...
Czytaj więcej
Poradnik Microsoft Teams

Gdzie znaleźć instrukcje dotyczące Office 365? Jak importować dane z dziennika elektronicznego? Jak uruchomić MS Teams?

Czy Officce 365 jest darmowy dla placówek oświatowych? Jak uruchomić Office 365 w placówce oświatowej? Jak założyć konta w Office 365?
Czytaj więcej
Niebezpieczna aplikacja w edukacji

Po serii incydentów: filmach porno na lekcjach, fotografiach genitaliów szkoły zakazują korzystania z Zoom

New York City Department of Education, największy okręg szkolny w Stanach, zakazał nauczycielom używania Zoom i zamiast tego zalecił korzystanie z Microsoft Teams do
Czytaj więcej

Chcesz z nami przygotować swoją placówkę oświatową do nauczania zdalnego i prowadzenia lekcji online?

Wypełnij prosty formularz, a my w ciągu 24 h dokonamy wyceny szkolenia.